Tönköly termeltetés

Termeltetésünkben a legnagyobb súllyal szereplő növény a tönköly – Európában cégünk az egyik meghatározó piaci szereplő ezen a területen. Tároló létesítményeink és feldolgozózási egységeink a tönköly speciális igényeire épültek. Ebben a szegmensben a legtöbb az áruforgalmunk, ezért képesek vagyunk átlag feletti termésű években is átvenni a termeltetési partnereink által előállított tönköly összmennyiségét – függetlenül attól, hogy a külföldi feldolgozók befogadásra készen állnak vagy sem.

Amíg tönköly szűke idején jellemző, hogy a nyugat-európai feldolgozók rendkívüli rugalmasságot tanúsítanak a külföldről jövő áru iránt, úgy bőséges termés esetén ugyanazok a feldolgozók, amint megkezdődik saját hazájukban az aratás, már nem fogadnak be külföldről árut. Az áru ilyenkor vesztegel a magyar termelők raktáraiban és – megfelelő hűtési technológia hiányában – hamarosan bebogarasodik, ami majd okként szolgál az áru visszautasítására, amikor a külföldi feldolgozók kapui megint megnyílnak a külföldi áru előtt.

A Natur Gold Global Kft rendelkezik a tönköly minőségének megőrzésére alkalmas hűtött raktárakkal és érdeke, hogy a tönkölyt közvetlenül aratást követően fogadja be – elkerülve ezzel a minőségi reklamációt és az ezzel járó többletköltségeket.

Megfelelő termesztéstechnológia alkalmazásával a jó termésű búzák átlagterméséhez lehet közelíteni a tönköly termését – ezért elsősorban nagyobb gazdaságoknak ajánljuk a tönköly termesztését.